سرپرست پرسپولیس از جایش تکان نمی خورد

این یک حقیقت انکار نشدنی است که دایی پیش از حضور در پرسپولیس به شدت از شیرینی بیزار بود و همواره در گفت وگوهای خصوصی صراحتا اعلام می کرد که چرا همچین فردی در پرسپولیس به همچنین مقامی می رسد. اما حالا کار به جایی رسیده که دایی یکی از طرفداران پروپا قرص او و عامل اصلی عدم برکناری شیرینی توسط رویانیان شده است.

گروه ورزشی - چرت زدن سعید شیرینی سرپرست پرسپولیس روی نیمکت این تیم در جریان بازی دربی سوژه عجیبی بود که سرپرست پرسپولیس را در تیررس قرار داد و هجمه های فراوانی برای برکناری وی در چند وقت اخیر صورت گرفته است. فشارهایی که بعید به نظر می رسید شیرینی این بار از آنجان سالم بدر ببرد اما در نهایت هیچ اتفاقی رخ نداد و شیرینی کماکان در سمت خود ابقا شد.

به گزارش افکارنیوز ؛ بسیاری ابقای دوباره شیرینی را به نفوذ او روی رویانیان و روابطش نسبت دادند اما در این مورد به خصوص مدیرعامل پرسپولیس نیز برای برکناری شیرینی مجاب شده بود اما در نهایت تعجب این علی دایی بود که در حمایت از سرپرست سنگین وزن تیمش درآمد و از رویانیان تقاضا کرد که شیرینی کماکان در سمت خود باقی بماند!

اتفاقی که باور کردنش عجیب به نظر می رسد اما به دلیل رفاقتی است که استاد با دایی پیدا کرده! شیرینی البته در این کار ید طولایی دارد و با سرمربی های پرسپولیس به طرفه العینی روابط دوستانه پیدا می کند! جالب اینکه این اتفاق در زمان گل محمدی هم رخ داده بود.

سعید شیرینی قرار بود در زمان مربیگری یحیی گل محمدی از پرسپولیس برود. اما معلوم نیست که شیرینی چه الطافی را نسبت به گل محمدی بکار برده بود که او ساعت ۱۱ یک شب زمستانی زنگ خانه رویانیان را به صدا در می آورد تا در مقابل چشمان بهت زده رویانیان از او بخواهد در جابه جایی شیرینی تامل کرده و از اینکار صرف نظر کند!
طبیعی بود که اتفاقات پشت پرده زیادی بین آن ها رخ داد که گل محمدی را به چنین درخواست و رو انداختن شبانه مجاب کرده است. حال شنیده می شود که مشابه همین اتفاق برای علی دایی رخ داد است. این یک حقیقت انکار نشدنی است که دایی پیش از حضور در پرسپولیس به شدت از شیرینی بیزار بود و همواره در گفت وگوهای خصوصی صراحتا اعلام می کرد که چرا همچین فردی در پرسپولیس به همچنین مقامی می رسد.

اما حالا کار به جایی رسیده که دایی یکی از طرفداران پروپا قرص او و عامل اصلی عدم برکناری شیرینی توسط رویانیان شده است. گفته می شود ارتباط ات خوب شیرینی و دهقان (نماینده تام الاختیار و فرد معتمد دایی) باعث شده تا دهقان حسابی در تعریف و تمجید از شیرینی برای دایی سنگ تمام بگذارد. دایی هم که دهقان را بیشتر از چشمانش قبول دارد، حرف او را پذیرفته و مخالفت خود را با جدایی سعید شیرینی اعلام کرده است. به طوری که رویانیان در گفت وگو با برخی از معاونین باشگاه که پیگیر برکناری شیرینی هستند، اعلام کرده که دایی مخالف برکناری اوست، نه من!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات