خصوصی سازی پرسپولیس یا اجاره دادن پرسپولیس؟

طرح خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس این روزها درحالی بر سر زبان ها افتاده است که ممکن است خصوصی سازی به شکلی که در ذهن اهالی فوتبال وجود دارد صورت نگیرد.

به گزارش افکارنیوز ، بحث خصوصی سازی پرسپولیس پس از جلسه چند روز قبل هیات مدیره پرسپولیس و سرپرست وزارت ورزش داغ شد و بر سر زبان ها افتاد در این باره مصاحبه های مختلفی انجام شد، اما به نظر می رسد، در جلسه مورد اشاره مسایل دیگری مطرح شد.

خصوصی سازی معنای مشخصی دارد و آن به معنای رفع تصدی گری دولت و سپردن سهام نهاد دولتی مزبور به بخش خصوصی است که به معنای انتقال مالکیت است این درحالی است که در مطالب مطرح شده از سوی مقام های پرسپولیس، رد پای مسایل دیگری دیده می شود. در این شرایط نزدیکان علی پروین هم بعضا مطرح می کنند، بعد از سالها کش و قوس در نهایت قرار است همان طرحی اجرا شود که علی پروین از ۲۰ سال پیش می گفت.

و اما طرح علی پروین چه بود؟

او همیشه مطرح می کرد که سازمان تربیت بدنی که حالا وزارت ورزش وجوانان نام دارد، پرسپولیس را حداقل برای یک دوره پنج ساله به او و دوستانش بسپارند تا دیگر هیچ مشکل مالی وجود نداشته باشد.

او در این سالهای اخیر وقتی این پیشنهاد را مطرح می کرد برای خود شرکایی داشت که از جمله آنها به حسین هدایتی اشاره کرد.

با این اوصاف به نظر می رسد به طرح خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس جای خود را به طرح اجاره دادن پرسپولیس به بخش خصوصی داده است.

این طرح شاید ازجهت برگشت پذیر بودن و امکان رفع خطا بهتر به نظر برسد، اما دیگر خصوصی سازی نیست، نمی توان گفت اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود از سوی دیگر آنچه مد نظر AFC بود اتفاقی نمی افتاد هر چند که در کاغذ بازی ها این گونه به نظر برسد در واقع پرسپولیس به کدامیک از افراد و شرکت ها واگذار می شود.

در حال حاضر هم توان اقتصادی پرسپولیس به غیر اجازه داده شده است اما این اجاره دادن از سوی مدیر یک باشگاه است در حالت جدید اگر اتفاق بیفتد و همانطور که پروین سالها می گفت بشود دولت پرسپولیس را اجازه می دهد. در وضعیت فعلی نهادهای نظارتی بر دستگاه های دولتی می توانند روی امور نظارت کنند، در این حالت اگر مسئولیت های مستأجر محدود نشود خطرات بالقوه ای مثل واگذاری برند باشگاه به غیر که به دعواهای حقوقی در اینده منجر می شود مجموعه را تهدید می کند.

به هر حال منابع غیر رسمی می گویند در حال حاضر علی پروین و محمد رویانیان برای اینکه به این هدف برسند همکاری نزدیکی دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات