پس لرزه های شکست مقابل اف سی سئول دامن استقلال را گرفت تا سرمربی این تیم حسابی از خجالت شاگردانش در بیاید.

به گزارش افکارنیوز ، پیش بینی می شد امیر قلعه نویی مانند شکست های قبلی بعد از بازی با سئول حسابی از خجالت شاگردانش در بیاید و با محکوم کردن آنها نقاط ضعف را گوشزد کند. اما او فقط چند دقیقه در رختکن ماند و بعد از داد و فریاد بر سر ۳ بازیکن تیم آنها را متهمان اصلی خطاب کرد.

* صادقی هم بازی می کرد؟ !

اولین بازیکنی که جلوی چشم امیر قلعه نویی بود و روز چندان خوبی را هم مقابل اف سی سئول سپری نکرد صادقی بود. به محض اینکه چشم قلعه نویی به این مدافع افتاد با لحنی متعجب گفت: «تو اینجا چکار می کنی؟ مگر بازی می کردی؟ »

صادقی هم در حالی که سکوت کرده بود نمی دانست باید چه بگوید. قلعه نویی در ادامه حرف هایش افزود: «تو را داخل زمین ندیدم، کجا بودی؟ … آخه این چه بازی بود کردی؟ پس کی می خواهی درست شوی… تیم را بیچاره کردی! »

* حنیف و یک ضربه سر

حنیف عمران زاده دومین بازیکنی بود که از سوی سرمربی محکوم شد. قلعه نویی به حنیف گفت: «تو هم که مرخصی! در طول بازی فقط یک ضربه سر زدی و دیگر هیچی. فکر کردی چون به بوریرام یک گل زدی کار خاصی انجام دادی؟ واقعا که برای تو یک نفر متاسفم. »

* عابدینی پراشتباه

در این فصل یکی از بازیکنانی که مدام از سوی امیر قلعه نویی محکوم می شد فردین عابدینی است. بازیکن جوان استقلال در این بازی نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند تا باعث عصبانیت مربیان شود.

قلعه نویی با دیدن عابدینی به او گفت: «اینطوری جواب اعتماد مرا می دهی؟ ! فقط تا توانستی توپ لو دادی و پراشتباه ترین بازیکن میدان بودی… »

قلعه نویی قصد داشت از بقیه بازیکنان نیز انتقاد کند که نزدیکانش او را آرام کردند و به او گفتند برای حضور در کنفرانس مطبوعاتی آماده شود. به همین دلیل حرف های قلعه نویی تمام شد تا فتح الله زاده با خروج سرمربی از رختکن با بازیکنان حرف بزند.

* فدای سرت آندو!

به محض پایان حرف های قلعه نویی، فتح الله زاده داخل رختکن شد و شروع به سخنرانی کرد. مدیرعامل آبی پوشان گفت: «عیبی ندارد، روحیه تان را از دست ندهید و ناراحت نباشید من مطمئنم شما می توانید در تهران جبران کنید و تیم به مرحله بعد صعود خواهد کرد. »

سپس فتح الله زاده سمت آندرانیک تیموریان رفت و به او گفت: «چرا این قدر ناراحتی؟ ! فدای سرت که محروم شدی! غصه نخور. دوستانت جبران می کنند اتفاقی نیفتاده… »

آندو نیز بعد از شنیدن حرف های مدیرعامل تیم در حالی که از جایش برمی خاست از رختکن خارج شد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات