سفیر کشور سوئیس در تهران با مدیرعامل استقلال دیدار کرد.

به گزارش افکارنیوز ، جیلیو هاس سفیر کشور سوئیس در ایران و علی فتح الله زاده طی نشستی با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

محوریت این گفتگو بر توسعه روابط فرهنگی- ورزشی بود که با توجه به رابطه نزدیک سفیر سوئیس با وزرات ورزش این کشور، قرار شد مذاکراتی صورت گیرد تا در آن، روابط نزدیک تری بین وزارت ورزش ایران و سوئیس برقرار شود.

همچنین سفیر سوئیس ابراز تمایل کرد پروتکل فرهنگی- ورزشی بین باشگاه استقلال ایران و وزارت ورزش سوئیس و باشگاه های این کشور به امضا برسد تا مراودات فرهنگی- ورزشی بیشتری بین باشگاه استقلال، وزارت ورزش سوئیس و باشگاه های این کشور انجام بگیرد.

با توجه به اینکه سفارت سوئیس حافظ منافع امریکا در کشور ایران است، قرار شد با هماهنگی سفیر سوئیس، یک بازی بین باشگاه استقلال و یکی از باشگاه های آمریکا در خاک این کشور برگزار شود که در این رابطه سفیر سوئیس، رابط گفت وگوی فرهنگی- ورزشی استقلال با آمریکا خواهد بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات