سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از شناسایی متهمان جدیدی در جریان بررسی پرونده رشوه در فوتبال خبر داد.

  مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری قاطعانه پرونده رشوه در فوتبال در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون مستنداتی فراوانی در این زمینه جمع آوری کرده است.

وی اضافه کرد: طی روزهای اخیر نیز مستندات دیگری در این زمینه به کمیسیون ارائه شده که متاسفانه اخذ رشوه در سطوح مختلف فوتبال را تایید می کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که با جمع آوری مستندات متهمان بیشتری در جریان این پرونده شناسایی شده اند.

افضلی فرد همچنین تاکید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ در حال جمع آوری اسناد و مدارک برای تهیه گزارش است تا پس از نهایی شدن، گزارش را برای قرائت از تریبون مجلس به هیئت رئیسه ارائه کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات