طی حکمی از سوی صالحی امیری

امیدوار رضایی به عنوان مشاور وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

به گزارش افکارنیوز ، سید رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان در حکمی دکتر امیدوار رضایی را به سمت مشاور خود برگزید.

در حکم رضایی آمده است:

جناب آقای دکتر امیدوار رضایی

نظر به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب منصوب می شوید.

انتظار دارم علاوه بر سایر امور محوله با بهره گیری از آراء و نظرات متخصصان و کارشناسان ذیربط در اجرای امر ذیل اهتمام ورزید:

-تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع جوانان و ورزش مشتمل بر اهداف وظایف وزارتخانه، تقسیم کار ملی و حوزه جوانان و رویکردهای ورزش در زمینه همگانی، قهرمانی، حرفه ای و پرورشی در بین دستگاه های ذیربط و سایر موارد مرتبط

- تجمیع امور مربوط به سیاست های اصل ۴۴ و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قالب ستاد مستقل به منظور کاهش تصدی گری واگذاری اماکن و امور مرتبط به نحوی که مشارکت بخش های غیر دولتی، هیئت های ورزشی، تعاونی، باشگاه ها، قهرمانان، پیشکسوتان و سایر افراد حقیقی و حقوقی را شامل گردد.

بدیهی است کلیه معاونت ها، مدیران و مشاوران وزارتخانه در اجرای این موارد و سایر امور محوله نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان آرزومندم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات