داوران فوتبال کشورمان قصد دارند در قضاوت بازی های پرسپولیس در قبال حرکات سرمربی این تیم در کنار زمین سختگیرانه تر عمل کنند.

به گزارش افکارنیوز ، در مورد جار و جنجال های دایی و واکنش داوران به آن حرف و حدیث زیاد است. بعد از کنار کشیدن ترکی از جامعه داوری دیگران هم که زور کنار کشیدن از کار خود را نداشتند از دایی شاکی هستند و هم در برخورد و هم سوت زدن برای او این عصبانیت دیده می شود.

شما از ما نشنیده بگیرید و آن را در حد شنیده ها بدانید اما گفته می شود داوران در یک توافق قصد دارند تا دایی را نقره داغ کنند و حداقل اجازه ندهند که او کنار زمین جو را علیه داور متشنج کنند.

خود دایی در مورد مکالمه اش با کمک داور می گوید: «تازه در آن صحنه خودم را خیلی کنترل کردم که گفتم برو بنشین سر جایت. در غیر این صورت با فشاری که در بازی بود و طرز صحبت های داور چهارم ممکن بود کار دیگری انجام دهم. او مدام با لحن بدی مرا تهدید می کرد و می گفت پرچم را ندیده که ندیده. پس وظیفه ی شما چیست؟ سوال من این است چرا کمک داور پرچم را پایین آورد؟ در قانون آمده تا زمانی که داور وسط اشاره نکند کمک داور نمی تواند پرچم را پایین بیاورد. چرا اشتباه دیگران را گردن من می اندازید؟ »

از همین روایت هم می توان عصبانیت داوران از او را فهمید بنابراین اگر در بازی های بعد هم او از جایش بلند شود احتمال اخراجش زیاد است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات