داداش و رفیق روزهای سخت خوب فرهاد عزیز؛ شاید سال ها بگذرد و فوتبال ما ستاره ای مثل تو به خود ببیند. وقتی شنیدم می خواهی خداحافظی کنی امیدوار بودم شایعه ای بیش نباشد.

به گزارش افکارنیوز ، داداش و رفیق روزهای سخت خوب فرهاد عزیز؛ شاید سال ها بگذرد و فوتبال ما ستاره ای مثل تو به خود ببیند.

وقتی شنیدم می خواهی خداحافظی کنی امیدوار بودم شایعه ای بیش نباشد، ولی وقتی آن صحنه تلخ را دیدم تمام غم هایم فراموش شد و غم بزرگی به نام نبود فرهاد مجیدی را در وجودم حس کردم و در عرض چند ثانیه تمام خاطرات خوبی که با هم داشتیم از جلوی چشمانم گذشت وقتی که گل می زدم اولین کسی که تبریک گل را به من می گفت و در شادی گلم حضور داشت تو بودی همیشه طوری خوشحالی می کرد که گویا خودش زده است.

تو همیشه در شادی هایم، کنارم بودی و کاش حداقل در روز خداحافظی ات می بودم تا در این روز تلخ، کنارت باشم.

برگشت به تمرین و جای خالی تو سخت است. استقلال به مردان بزرگی مثل تو همیشه نیاز دارد. کاپیتان محبوب استقلال برایت همیشه در تمام مراحل زندگی و ورزشی آرزوی بهترین ها را دارم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات