یکی از طرفداران استقلال با عصبانیت به قلعه نویی گفت به شما ارتباطی ندارد. من می گویم چی درست است.

به گزارش افکارنیوز ، تمرین روز گذشته استقلال در حالی برگزار شد که حاشیه جالب توجهی داشت. در اواخر تمرین در حالی که فردین عابدینی توپ ها را به سمت دروازه ها ارسال می کرد با اعتراض یک هوادار مواجه شد.

در این لحظه قلعه نویی رو به آن هوادار کرد و از او خواست چیزی نگوید که این طرفدار استقلال با عصبانیت به قلعه نویی گفت به شما ارتباطی ندارد. من می گویم چی درست است.

همین موضوع کافی بود تا تعدادی از طرفداران استقلال نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و او بخواهند تا وی کمپ استقلال را ترک کند.

سرمربی استقلال که از ماجرای ابتدای فصل گذشته خاطره خوشی نداشت از کریم بوستانی و دکتر ستوده خواست به سمت آن هوادار بروند و اجازه ندهند کسی با او برخورد داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات