هاشمی:

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با اشاره به اینکه در هفته اول لیگ همه مدعی قهرمانی هستند اما عیار تیم ها بعد از چند هفته مشخص می شود، نکاتی را در مورد سیستم جدید لیگ و نگاه بازیکنان به بسکتبال مطرح کرد.

به گزارش افکارنیوز ، مصطفی هاشمی در فاصله ۶ روز به شروع سوپر لیگ بسکتبال در مورد تیم مهرام توضیح داد: بازیکان ما سخت تمرین کرده اند و تیم برای هفته اول آماده است، بازیکنان بسیار خوبی داریم که یقیناً برای قهرمانی تلاش می کنند و به تدریج یاد می گیرند تنها به قهرمانی فکر کنند.

وی در مورد بازی هفته اول تیم توضیح داد: در هفته اول لیگ هنوز تیم ها ناشناخته هستند و بعد از گذشته یک یا دو هفته قضاوت بهتری می توان داشت اما ما خود را به شکلی آماده کرده ایم که هر بازی برایمان سخت باشد بازیکنان در هر بازی باید به فکر فینال، برای پیروزی و رقابت تلاش کنند.

هاشمی اعتقاد دارد در هفته اول تمام تیم ها مدعی قهرمانی هستند اما به تدریج عیار تیم ها مشخص می شود.

**امتیازات دور اول باید با دور دوم جمع می شد

سرمربی مهرام یکی از تنها مربیانی بود که هر سال در جلسه لیگ بر افزایش تعداد بازیها تأکید داشت اما بعد از تأیید افزایش تعداد مسابقات چندان هم از سیستم جدید راضی به نظر نمی رسید. وی نظر خود را تشریح می کند: همیشه نظرم این بوده که لیگ طولانی شده و ۸ تا ۹ ماه طول بکشد، ضمن اینکه تعداد بازیها حداقل به ۵۰ بازی برسد چون با تعداد کم قبلی افق روشنی برای بسکتبال تصور نمی شد اما برای این افزایش زمان لیگ هزار طرح می توان داد که برای آن ابتدا باید ببینیم خروجی لیگ چه خواهد بود؟

وی اضافه کرد: نظر من که اصرار زیادی روی آن داشتم بر جمع شدن امتیازات دور دوم لیگ با فصل عادی بود. تیمی که ۲۲ بازی در صدر جدول قرار می گیرد باید امتیازی در مرحله بعد داشته باشد.

وی با تأکید دوباره بر اینکه راههای مختلفی برای ایجاد تغییر در لیگ وجود داشت در مورد کم شدن جذابیت فصل عادی مسابقات گفت:
اینک سقف و تعداد بازی ها چقدر باشد، مهم است به شکل که جذابیت هم از بازی گرفته نشود.

** توازن در دور دوم برقرار نیست

وی با اشاره به چیدمان تیم ها در دور دوم لیگ، در مورد قرارگرفتن تیم های فرد در یک گروه چهار تیمی و تیم های زوج در گروه دیگر گفت: نظرمن این بود که تیم های اول، چهارم، پنجم، هشتم دریک گروه قرار بگیرند چون تیم اول و هشتم بهترین وضعیف ترین تیم های جمع هشت تیم هستند وتیم های ۴ و ۵ هم میانه قرار میگیرند در مقابل تیم های دوم وسوم واز سوی دیگر تیم های ششم و هفتم به عنوان تیم های میانه در گروه دوم قرارمی گرفتند.

وی تاکید کرد: با شرایط فعلی که تیم های اول، سوم، پنجم و هفتم در یک گروه هستند و تیم های دیگر در گروه بعدی، توازن بین گروه های مرحله دوم لیگ برقرار نخواهد شد و وزن گروه اول بالاتر از دومی است.

**میزبانان پلی اف مشخص نشدند

هاشمی به نکته ای اشاره کرد که توجهی در جلسات لیگ به آن نشد: تا سال قبل به اشتباه میانگین گل تیم ها مبنای میزبانی در بازی های آخر پلی اف قرار می گرفت در حالی که باید این امتیاز به تیم های بالاتر جدول در فصل عادی داده شود که در مرحله پلی اف میزبانی به آن ها تعلق بگیرد.

این جریان قرار بود در جلسه آخر لیگ بررسی شود که دراین جلسه مطرح نشد و مشخص نیست شرایط میزبانی های پلی اف در مراحل آخر چه طور خواهد بود.

** باید نگاه عاشقانه به بسکتبال داشت

سرمربی مهرام در پاسخ به این که آیا طولانی شدن لیگ با شرایط اقتصادی فعلی باشگاه ها و دستمزدهای بازیکنان همخوانی دارد نکته ای را مطرح کرد: مطرح کردن بحث دستمزدها از سوی بازیکنان در این شرایط کم لطفی است باید کمی به فکر بسکتبال کشور باشیم و مهمترین رشد بسکتبال است نه بحث این که دستمزد زندگی نمی چرخد.

ما ابتدا باید بسکتبال را دوست داشته باشیم نه این که پول بیشتری داشته باشیم. اگر نگاه عاشقانه نباشد، نمی توان بازی کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات