سرمربی پرسپولیس به بازیکنان تیمش گفت: «هر کسی از طریق باشگاه مطالباتش را طلب کرد، دیگر سمت من نیاید که من بروم حقش را بگیرم. »

به گزارش افکارنیوز ، علی دایی عادت دارد در مورد ساده ترین و بی ربط ترین مسائل و موضوعات هم اظهارنظر کند. او وقتی بازیکنی را به تیمی می برد، تمام کارها را خودش انجام می دهد. حقوق، مزایا، پاداش و مسائل انضباطی این بازیکن بر عهده دایی قرار می گیرد و اگر خدای ناکرده بازیکن اشتباها خودش با مدیر باشگاه حرف بزند دیگر از چشم دایی افتاده است.

دایی مجددا این موضوع را به بازیکنان پرسپولیس متذکر شد و گفت: «هر کسی از طریق باشگاه مطالباتش را طلب کرد، دیگر سمت من نیاید که من بروم حقش را بگیرم. یا به من می گویید و من پیگیر می شوم، یا خودتان با مدیرعامل صحبت می کنید و از آن به بعدش دیگر به من ربطی ندارد. »

دایی با این اظهارنظر باشگاه را به دو قمست تقسیم کرده و به بازیکنانش هم اعلام کرده که یا باید سمت او باشند یا سمت باشگاه.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات