مهدی مهدوی کیا و علیرضا منصوریان در پیام هایی جداگانه تولد علی کریمی را به او تبریک گفتند.

مهدوی کیا در پیام خودش آورده است: « دوستان خوب و روزهای خوب به خاطر سپردنی هستند، مثل تو، مثل روز. تولدت مبارک دوست خوب. با آرزوی بهترین ها در فصل نو زندگی علی کریمی.

منصوریان هم در پیامش نوشته است: « حضور تو و بازی های زیبایت بارها مردمی را شاد کرده که لایق شادی و بزرگواری بوده اند. سالروز میلادت برای آبی و قرمز مبارک است. تولدت مبارک پسر ایران. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات