پاشازاده:

پاشازاده گفت: سجادی گزینه خوبی برای وزارت ورزش است زیرا سالیان سال ورزش کرده و همیشه درجریان ورزش بوده است.

به گزارش افکارنیوز ، مهدی پاشازاده گفت: سجادی پس از اینکه از سوی مجلس انتخاب شد باید افراد درستی را که بتوانند کار کنند و بازدهی خوبی داشته باشند و در هر رشته ای فرد اصلح آن را رشته را که آدم موجه و دارای تحصیلات ورزشی باشد را انتخاب و روی کار بیاورد تا آنها به جایگاه خود برسند و بتوانند اوضاع ورزش را سرو سامان بدهند.

وی در پایان بیان داشت: سجادی گزینه خوبی است و امیدوارم که انتخاب شود و معتقدم وی فردا رای می آورد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات