شجاعی:

رئیس فدراسیون تیر و کمان گفت: خواسته های جامع ورزش بعد از مدت ها تحقق یافت دکتر سجادی از خانواده ورزش هستند امیدوارم با رأی بالایی از نمایندگان مجلس به عنوان رئیس جدید وزارت انتخاب شود.

به گزارش افکارنیوز ، شجاعی گفت: سجادی تحصیلات ورزشی یکی از افراد با دانش ورزش ما هستند، وی سطوح و مدارج مدیریتی را طی کرده و از نظر تجربه و مؤلف کتوب ورزشی بسیاری بوده اند.

من فکر می کنم بعد از مدت ها یک نفری به مجلس معرفی شده که از دل ورزش است باید تمام فدراسیون ها و استان ها در کنار وی باشند.

وی در ادامه افزود: با صحبتی که با نمایندگان مجلس داشتیم اکثریت نمایندگان موافق ایشان هستند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به یاری خدا دکتر سجادی انتخاب خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات