نتیجه مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان جاده در مواد استقامت، ۵۰۰متر و دور امتیازی اعلام شد.

به گزارش افکارنیوز ، مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان جاده از تاریخ پانزدهم لغایت شانزدهم آبان در مواد تایم تریل انفرادی، دور امتیازی، استقامت و ۵۰۰متر به میزبانی شهرستان نیشابور واقع در استان خراسان رضوی برگزار شد و در پایان این مسابقات نتایج زیر حاصل شد.

*در ماده استقامت، دوچرخه سواران مسیر ۶۰ کیلومتر را با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان این رقابت نتیجه زیر حاصل شد:

۱- علیرضا رونقی از استان کرمان

۲- کسری غیاثی از استان همدان

۳- بهرام نجفی از استان آذربایجان شرقی

*در ماده ۵۰۰ متر:

۱- رضا رشنو از استان خوزستان با ثبت زمان ۲۶ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه

۲- احمد نصر آبادی از استان خراسان رضوی الف با ثبت زمان ۲۶ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه

۳- رضا مرشدی از استان خراسان رضوی الف با ثبت زمان ۲۷ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه


*ماده دور امتیازی، در مسیر ۱۷ کیلومتر:

۱- محمد گنج خانلو از استان البرز

۲- بهرام نجفی از استان آذربایجان شرقی

۳- کسری غیاثی از استان همدان

* در پایان مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور نوجوانان نتیجه تیمی زیر بدست آمد؛

۱- آذربایجان شرقی

۲- البرز

۳- کرمان

۴- خوزستان

۵- خراسان رضوی

۶- همدان
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات