صالحی:

رئیس کمیته استیناف گفت: محکوم علیه یعنی باشگاه پرسپولیس باید اعتراضش نسبت به رفتار تماشاگران تیم حریف را به کمیته انضباطی ارائه کند.

به گزارش افکارنیوز، صالحی رئیس کمیته استیناف افزود: بر این اساس باشگاه پرسپولیس باید فیلم بازی را به کمیته انضباطی بدهد تا این کمیته رأی بدهد. بعد باشگاه پرسپولیس پس از صدور حکم کمیته انضباطی می تواند به کمیته استیناف اعتراض کند.

صالحی در ادامه اظهار داشت: اگر باشگاه پرسپولیس نسبت به رفتار تماشاگران داماش ادعایی دارد باید به کمیته انضباطی اعتراض کند و کمیته استیناف صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را قبل از صدور حکم کمیته انضباطی ندارد.

وی بیان کرد: به طور حتم باشگاه پرسپولیس حقوقدانان مجربی دارد بهتر است رویانیان قبل از صحبت کردن قوانین را ببیند و بعد اظهار نظر کند.

وی درباره احتمال اعاده دادرسی باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم کسر امتیاز گفت: طبق ماده ۲۹ آئین نامه انضباطی باشگاه پرسپولیس این حق را دارد که اعاده دادرسی کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات