دلخوری تازه آقای سرمربی از مدیرعامل

دایی در گفتگو با سعید شیرینی سرپرست تیم و یکی از نزدیکان رویانیان مراتب اعتراض خود را به رویانیان را به گوش رویانیان رسانده و حتی در مصاحبه های خود از عدم نظارت بر آکادمی باشگاه و انتصابات آن به شدت گلایه کرده است.

گروه ورزشی - آکادمی پرسپولیس یکی از معدود مناطقی است که از دسترس دایی دور مانده و سرمربی پرسپولیس هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و این نکته ایست که دایی آن را برنمی تابد. تصمیمات اخیر محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در قبال آکادمی باشگاه به هیچ وجه به مذاق علی دایی خوش نیامده و سرمربی پرسپولیس در قبال تصمیمات خودسرانه آقای مدیرعامل به شدت گارد گرفته است.

به گزارش افکارنیوز ؛
رویانیان در ابتدا حمید استیلی رفیق شفیق خود را به عنوان مدیر آکادمی پرسپولیس انتخاب کرد؛ مربی ای که به هیچ وجه با دایی روابط صمیمانه ندارد و همین نکته با انتقاد دایی روبرو شد. به ویژه اینکه رویانیان برای این انتخاب حتی یک مشورت کوچک و فرمالیته با دایی نکرد.

مدیرعامل پرسپولیس در ادامه تصمیمات عجیب خود، اخیرا به منزل احمدرضا عابدزاده دورازه بان افسانه ای سرخ ها رفته و به او نیز پیشنهاد همکاری با آکادمی باشگاه را داده است و جالب اینکه عابدزاده نیز یکی از مخالفان سرسخت دایی محسوب می شود! جالب اینکه این دو هرگز با هم رابطه مسالمت آمیزی نداشته اند.

دایی در حضور قبلی اش در پرسپولیس زمانی آمد که عابدزاده مربی گلرهای پرسپولیس بود اما دایی حضور او را تاب نیاورد و عابدزاده را کنار گذاشت و یحیوی را به او ترجیح داد که با انتقادات بسیار همراه شد. حالا هم دایی از این پیشنهاد عجیب رویانیان به عابدزاده به عنوان یکی از مخالفان اصلی خود به شدت آزرده شده چراکه به هیچوجه حاضر نیست پرواز عقاب را در حوالی محل حکمرانی اش بپذیرد.

از همین رو دایی در گفتگو با سعید شیرینی سرپرست تیم و یکی از نزدیکان رویانیان مراتب اعتراض خود را به رویانیان را به گوش رویانیان رسانده و حتی در مصاحبه های خود از عدم نظارت بر آکادمی باشگاه و انتصابات آن به شدت گلایه کرده است. به همین دلیل هم رویانیان اصرار دارد که از او برای آکادمی دعوت به همکاری کرده نه تیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات