فرنگی کاران تیم ملی ایران دیروز (دوشنبه) اولین تمرین مرور فن خود را قبل از اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا انجام دادند.

تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی که از ششم فروردین ماه آغاز شده پس از پایان تمرینات بدنسازی، زیر نظر عبدالله چمن گلی، مربی ارشد تیم ملی، علی اشکانی، حسن حسین زاده و مهدی شربیانی وارد مرحله مرور فن شد.

کشتی گیران ابتدا به میان داری طالب نعمت پور، بدن های خود را گرم کردند سپس با قرار گرفتن در کنار حریفان تمرینی خود به تمرین در سر پا و خاک پرداختند.

در این تیم ملی پوشان باید به تناوب ۳۰ ثانیه در سرپا و ۱۵ ثانیه در خاک به اجرای فن می پرداختند که در دفعات ابتدایی بسیار بی رمق این کار را انجام دادند، اما با فریادها و تذکرات چمن گلی به خود آمدند و یک تمرین جدی و با نشاط را انجام دادند.

مهدی زیدوند، عبدالمحمد پاپی، طالب نعمت پور و امیر قاسمی منجزی از کشتی گیران آماده این تمرین بودند.

تمرین دیروز با تکرار اجرای فن در سرپا و خاک به پایان رسید و چمن گلی در طول تمرین از کشتی گیران می خواست که در رقابت های بین المللی با همین جدیت و جنگندگی با حریفان خود کشتی بگیرند.

پس از پایان تمرین مهدی زیدوند و امیر قاسمی منجزی با علی اشکانی تمرینات اختصاصی انجام دادند.

احمد رسولی نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان، تماشاگر ویژه تمرین فرنگی کاران بود و در ابتدای تمرین با کشتی گیران احوالپرسی کرد و به آنها خدا قوت گفت. ضمن این که حسن رنگرز و جواد رفوگر میزبان رسولی نژاد و همراهانش در تمرین تیم ملی کشتی فرنگی در خانه کشتی تهران بودند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات