باشگاه چینی نامه ای برای مدیربرنامه های منتظری فرستاده و از او خواسته تا تکلیف این انتقال را زودتر مشخص کنند.

به گزارش افکارنیوز ، پژمان منتظری هنوز تکلیف تیم چینی را مشخص نکرده و منتظر است تا ببیند اگر وزیر ورزش به حساب استقلال پول ریخت، در این تیم بماند.

شنیده شده باشگاه چینی نامه ای برای مدیربرنامه های منتظری فرستاده و از او خواسته تا تکلیف این انتقال را زودتر مشخص کنند.

باشگاه چینی در این نامه نوشته گزینه جایگزین منتظری انتخاب شده و اگر او جواب قطعی بدهد که می آید یا نمی آید، آنها هم برای تیم شان بهتر تصمیم می گیرند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات