عضو شورا شهر تهران گفت: نمی دانم در انتخابات فدراسیون کشتی شرکت می کنم یا خیر و همه چیز در آینده مشخص می شود.

به گزارش افکارنیوز ، عباس جدیدی در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی بار دیگر ثبت نام خواهید کرد یا خیر، اظهار داشت: باید برای ثبت نام مجدد در انتخابات فدراسیون کشتی فکر کنم و هنوز چیزی مشخص نیست.

وی افزود: هنوز چیز خاصی نمی دانم و زیاد فکر نکرده ام و باید پس از بررسی جوانب و فکر بیشتر و بررسی شرایط موجود کشتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنم. این که کشتی در چه موقعیتی قرار دارد و این که آیا من می توانم برای جامعه کشتی مفید باشم یا خیر در تصمیم نهایی من بسیار تاثیرگذار است.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چه زمانی این تصمیم را نهایی خواهد کرد، خاطرنشان کرد: در مجموع هیچ چیز مشخص نیست و باید با برخی از افراد در این ارتباط صحبت هایی را انجام دهم و پس از آن است که اعلام می کنم که می آیم یا نه.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات