با توجه به سابقه رسول خادم و تجربه او انتظار می رفت چهره باتجربه تر و شناخته شده تری را برای پست کلیدی و حساس دبیری فدراسیون انتخاب کند.

گروه ورزشی - حضور رسول خادم در پست سرپرستی فدراسیون کشتی اگرچه اتفاق مثبت و خجسته ای بود و تمامی اهالی کشتی را امیدوار کرد که بعد از مدت ها یک مدیر آشنا از جنس ورزش کشتی سکان هدایت این مجموعه را در دست گرفته و از همین رو با توجه به تخصص، کارنامه و توانایی هایی که دارد، می تواند کشتی به گل نشسته کشتی را به کرانه موفقیت رهنمون کند .

به گزارش افکارنیوز؛
تصمیمات عجیب و غریب خادم در فدراسیون و گماردن رفقای نزدیک در پست های کلیدی فارغ از توانمندی و کفایت در همین ابتدای راه سبب شده تا برخی از اهالی کشتی از او خرده بگیرند و همین انتصابات بدل به یک چالش مهم در فدراسیون کشتی شده. خادم در ابتدای راه علیرضا رضایی مربی سنگین وزن های کشتی را به عنوان نایب رئیس و سخنگوی فدراسیون و حمید بنی تمیم از کشتی گیران ناشناخته و کم افتخار خوزستانی را به عنوان دبیر فدراسیون منصوب کرد که همین دو انتخاب به ویژه انتصاب بنی تمیم موجی از مخالفت را در همین ابتدای راه برای خادم به همراه داشته است.

دبیری که زبان نمی داند!

انتصاب حمید بنی تمیم کشتی گیر نه چندان سر شناس و پرافتخار خوزستانی به سمت دبیر فدراسیون تصمیم عجیبی بود که رسول خادم آن را اتخاذ کرد. تصمیمی که بهت و حیرت اهالی جامعه کشتی را به همراه داشت چراکه با توجه به سابقه رسول خادم و تجربه او انتظار می رفت چهره باتجربه تر و شناخته شده تری را برای پست کلیدی و حساس دبیری فدراسیون انتخاب کند. به ویژه اینکه دبیرخانه فدراسیون از پست های کلیدی است و تمام اعزام ها به مسابقات و نامه های فیلا به این بخش مربوط می شود و باید در دبیرخانه هر فدراسیونی از افراد باتجربه استفاده شود.

با توجه به حجم مکاتبات و مراودات بین المللی فدراسیون کشتی با سایر کشور ها، تسلط به زبان انگلیسی یکی از فاکتورهای اصلی برای دبیر فدراسیون محسوب می شود در حالیکه بنی تمیم آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارد و همین نکته سبب شده تا در برنامه های روتین و جاری فدراسیون اخلال ایجاد می شود.

اتفاقی که اعتراضات نهان و آشکاری را در پی داشته و از همین رو برخی از نزدیکان وی و دوستداران کشتی به وی توصیه کرده اند که در انتخاب های خود تجدیدنظر کرده و از افراد باتجربه تر و کارکشته تری برای این سمت های کلیدی استفاده کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات