نماینده تام الاختیار علی دایی جواب کمیته استیناف را داد.

به گزارش افکارنیوز ، بهمن دهقان درباره رأی صادره کمیته استیناف مبنی بر محرومیت و جریمه علی دایی گفت: با ادای احترام به اعضای کمیته محترم استیناف باید اعلام کنم متأسفانه این رأی کاملاً نادرست است.

وی افزود: به استحضار اعضای کمیته استیناف می رساند اولاً ماده ۴۳ آیین نامه انضباطی در مورد روش رسیدگی و موازین شکلی به اجرای آیین دادرسی مدنی تأکید دارد.

دهقان ادامه داد: ثانیاً بند یک ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی می گوید «کمیته استیناف حق دارد جز موارد استثنا شده در آیین نامه، احکام بدوی کمیته انضباطی فدراسیون تعیین وضعیت به بازیکنان فدراسیون را که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است، در چارچوب مقررات مربوطه رد یا اصلاح نماید. »

وی یادآور شد: نکته مهم این است طبق ماده ۲۵۸ آیین داوری کیفری صراحت دارد «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد کرد. »

دهقان افزود: خدمت عزیزان استیناف باید این موضوع را بگویم با توجه به موارد فوق که ذکر شد از آنجا که شاکی پرونده باشگاه سپاهان بوده و درخواست تجدیدنظرخواهی نداشته و حکم بدوی را کافی دانسته، تشدید مجازات در رأی صادره مغایر با آیین دادرسی کیفری است. باید همین جا به عرض برسانم این به آن معناست حتی اگر مجازات مقرر در رأی بدوی کمتر از میزان قانون هم باشد تنها با اعتراض شاکی می توان آن را تشدید کرد و فقط با اعتراض شاکی تشدید می شود. اگرچه جواز اصلاح رأی بدون توجه در آیین نامه انضباطی فدراسیون موجود است اما در این موارد این اصلاح نمی تواند مفهوم تشدید مجازات را داشته باشد، در پرونده ای که شاکی خصوصی وجود دارد. شاکی باید تقاضای تشدید مجازات کند و این امر در چارچوب اصلاح نمی تواند قانونی باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات