برهانی از دست این عضو کادر فنی بسیار ناراحت است و این ناراحتی را به هم تیمی هایش ابراز کرده.

به گزارش افکارنیوز ، آرش برهانی در گفت و گو با چند تن از بازیکنان استقلل مدعی شده بازی نکردنش اصلی جنبه فنی ندارد و یکی از اعضای کادر فنی زیرآب او را جلوی قلعه نویی زده است. گویا یکی از اعضای کادر فنی به قلعه نویی گفته برهانی در جمع های خصوصی به نیمکت نشینی اعتراض می کند و همین موضوع موجب شده قلعه نویی به برهانی بدبین شود و تصور کند او می خواهد جو تیم را بهم بزند. برهانی از دست این عضو کادر فنی بسیار ناراحت است و این ناراحتی را به هم تیمی هایش ابراز کرده.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات