محمد رویانیان با کنایه به مباحث اخیر مربوط به تغییر مدیریت در پرسپولیس گفت: مدیرعامل می خریم!

به گزارش افکارنیوز ، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از حضور در مراسم افتتاحیه دفتر خدمات بیمه ای این باشگاه درباره شایعاتی مبنی بر رفتن او و حضور پروین به گوش می رسد، اظهار کرد: هرکس می خواهد مدیرعامل شود، بسم الله بیاید جلو. ما هم استقبال می کنیم. هرکس فکر می کند می تواند باشگاه را اداره کند، جلو بیاید. ما مدیرعامل می خریم!

رویانیان ادامه داد: من با هیچ کس اختلاف نظر و کدورت ندارم. اصلا می خواهند هیات مدیره بیاورند، می خواهند مدیرعامل بیاورند. هرکاری می خواهند بکنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیران باشگاه تیم به حاشیه نمی رود، گفت: خیر، تیم ما قدرتمند است. علی دایی را دارد که برای خودش ژنرال، شهریار و سردار است.

رویانیان همچنین گفت: اگر بخواهند من عضو هیات مدیره می مانم. اگر هم نخواهند امیدوارم مدیرعامل بعدی برنامه ها را پیگیری کند اما اگر هم ماندم با قدرت توسعه باشگاه را ادامه خواهم داد. رویانیان: مدیرعامل می خریم!

محمد رویانیان با کنایه به مباحث اخیر مربوط به تغییر مدیریت در پرسپولیس گفت: مدیرعامل می خریم!

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از حضور در مراسم افتتاحیه دفتر خدمات بیمه ای این باشگاه درباره شایعاتی مبنی بر رفتن او و حضور پروین به گوش می رسد، اظهار کرد: هرکس می خواهد مدیرعامل شود، بسم الله بیاید جلو. ما هم استقبال می کنیم. هرکس فکر می کند می تواند باشگاه را اداره کند، جلو بیاید. ما مدیرعامل می خریم!

رویانیان ادامه داد: من با هیچ کس اختلاف نظر و کدورت ندارم. اصلا می خواهند هیات مدیره بیاورند، می خواهند مدیرعامل بیاورند. هرکاری می خواهند بکنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیران باشگاه تیم به حاشیه نمی رود، گفت: خیر، تیم ما قدرتمند است. علی دایی را دارد که برای خودش ژنرال، شهریار و سردار است.

رویانیان همچنین گفت: اگر بخواهند من عضو هیات مدیره می مانم. اگر هم نخواهند امیدوارم مدیرعامل بعدی برنامه ها را پیگیری کند اما اگر هم ماندم با قدرت توسعه باشگاه را ادامه خواهم داد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات