سرمربی استقلال در یکی از موارد تمرینی دیروز سراغ قاضی رفت و این بازیکن را به خاطر آنکه در زدن ضربات آخر ناموفق بود مواخذه کرد.

به گزارش افکارنیوز ، قلعه نویی دیروز در تمرین استقلال خیلی سعی می کرد با بازیکنانش کلنجار برود و مثل دوران جوانی داد و فریاد کند.

قلعه نویی که تأکید زیادی به زدن ضربه های دقیق داشت با دست توپ را برای آنها پرتاب می کرد و بدین شکل از آنها می خواست به سمت دروازه ضربه بزنند.

در یکی از صحنه ها امیر توپ را برای قاضی فرستاد که مهاجم استقلال ضربه اش را به بیرون زد. همین خطای فنی سبب شد قلعه نویی سر قاضی فریاد بزند و بگوید: «هنگامی که توپ روی زمین است محکم بزن. »

قاضی هم که جرات جواب دادن به قلعه نویی را نداشت خطاب به هم تیمی خود گفت: «توپ را خوب بفرست. » که قلعه نویی پاسخ داد: «به حرف من گوش کن اگر او خوب نزد تو دقت کن و خوب بزن. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات