تیم والیبال باریج اسانس کاشان در هفته دهم لیگ برتر والیبال با پیروزی مقابل نوین کشاورز، حداکثر استفاده را از شکست متین ورامین در زاهدان کرد و جای این تیم را در صدر جدول گرفت.

به گزارش افکارنیوز ، در هفته دهم لیگ برتر والیبال، تیم های پیکان تهران، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، میزان مشهد، شهرداری زاهدان و کاله آمل حریفان خود را شکست دادند. تیم های کاله و شهرداری تبریز، تنها میهمانان پیروز هفته دهم بودند.

نتیجه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

پیکان تهران ۳ - سایپا البرز یک
۲۳-۲۵،۲۲-۲۵،۲۵-۲۱،۲۳-۲۵

شهرداری زاهدان ۳ - متین ورامین یک
۲۲-۲۵،۲۷-۲۹،۲۵-۲۲،۲۳-۲۵

باریج اسانس کاشان ۳ - نوین کشاورز یک
۱۲-۲۵،۲۵-۲۰،۲۱-۲۵،۲۴-۲۶

آلومینیوم المهدی بندرعباس ۲ - کاله مازندران ۳
۲۵-۲۳،۲۳-۲۵،۲۹-۳۱،۲۵-۲۳،۱۵-۱۱

بازرگانی جواهری گنبد یک - شهرداری تبریز ۳
۲۲-۲۵،۲۵-۲۲،۲۵-۲۱،۲۵-۲۱

میزان مشهد ۳ - شهرداری ارومیه صفر
۲۲-۲۵،۲۱-۲۵،۱۳-۲۵

ترتیب تیم ها در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال تا پایان هفته دهم به شرح زیر است:

۱- باریج اسانس کاشان: ۷ پیروزی، ۲ شکست، ۲۱ امتیاز

۲- متین ورامین: ۶ پیروزی، ۳ شکست، ۱۹ امتیاز

۳- میزان مشهد: ۶ پیروزی، ۳ شکست، ۱۷ امتیاز

۴- پیکان تهران: ۵ پیروزی، ۴ شکست، ۱۵ امتیاز

۵- شهرداری تبریز: ۵ پیروزی، ۴ شکست، ۱۵ امتیاز

۶- کاله مازندران: ۶ پیروزی، ۳ شکست، ۱۴ امتیاز

۷- شهرداری ارومیه: ۳ پیروزی، ۶ شکست، ۱۲ امتیاز

۸- بازرگانی جواهری گنبد: ۴ پیروزی، ۵ شکست، ۱۲ امتیاز

۹- نوین کشاورز: ۴ پیروزی، ۵ شکست، ۱۱ امتیاز

۱۰- شهرداری زاهدان: ۴ پیروزی، ۵ شکست، ۱۱ امتیاز

۱۱- آلومینیوم المهدی: ۲ پیروزی، ۷ شکست، ۱۰ امتیاز

۱۲- سایپا البرز: ۲ پیروزی، ۷ شکست، ۵ امتیاز
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات