قطبی:

سرمربی سابق پرسپولیس گفت: «می خواستم برای اولین بار دخترم را به تهران بیاورم تا مادرم را ببیند ولی نمی توانم چون باشگاه پرسپولیس ممنوع الخروجم کرده. »

به گزارش افکارنیوز ، از آن روزی که افشین قطبی فوتبال ایران را با حاشیه هایش گذاشت و رفت، ۵ سال می گذرد؛ سال هایی پر از حسرت برای این مربی که سفر دوباره به سرزمین مادری را تنها در رویاهایش می تواند ببیند؛ درست مثل سال های پیش از آن اولین سفر.

افشین قطبی می تواند به ایران بیاید اما به شرطی که دنبال راهی برای بازگشت از این سفر نباشد و یا اگر بود، پیش از آن مالیاتش را بپردازد و اجازه خروج بگیرد.

او اما می گوید که حاضر نیست بار مالیات سنگینش را به دوش بکشد: «از اول هم قرار گذاشته بودیم که باشگاه پرسپولیس مالیاتم را بدهد و به خاطر مشکلی که پیش آمده، کوتاهی از من نبوده. من طبق قراردادم رفتار کردم و انتظار داشتم که باشگاه هم به قول هایش پایبند باشد. این وسط من ضرر کردم که ممنوع الخروج شدم و تا وقتی هم که باشگاه پول مالیاتم را ندهد، نمی توانم به ایران بیایم. بدقولی از طرف آنها بود ولی من باید تاوان بدهم. »

دلخوری های افشین قطبی اما چیزی است فراتر از پایبندی باشگاه نشین های پرسپولیس به قراردادی که ۵ سال پیش فسخ شد. از دلتنگی هایش می گوید و حسرت دیدار دوباره با مادری که این روزها در بستر بیماری است: «مادرم مریض است و حال و روز خوبی ندارد ولی متاسفانه من نمی توانم برای دیدنش به تهران بیایم چون باشگاه پرسپولیس ممنوع الخروجم کرده. باشگاه بدقولی کرده ولی من باید تاوانش را بدهم. می خواستم برای اولین بار دخترم را به تهران بیاورم تا مادرم را ببیند ولی نمی توانم. »

قطبی در پایان گفت: «من برای پرسپولیس خیلی زحمت کشیدم و حتی وقتی احساس کردم کاری از دستم برنمی آید، خودم رفتم تا باشگاه ضرر نکند ولی متاسفانه مدیران پرسپولیس رفتار خوبی با من نداشتند. چرا من نباید بتوانم به کشور خودم بیایم و خانواده ام را ببینم؟ من از مدیران باشگاه پرسپولیس خواهش می کنم این مشکل را حل کنند و هیچ توقع دیگری هم از آنها ندارم. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات