دروازه بان پرسپولیس معتقد است که علی کریمی بهترین بازیکن فوتبال ایران محسوب می شود.

به گزارش افکارنیوز ، نیلسون به همراه همسر و دخترش مهمان برنامه" برف می باره" در شب یلدا بود که گفتگوی جالبی با مجری این برنامه داشت.

ﻋﻠﯽ ﺿﯿﺎ در بخشی از این گفتگو از ﻧﯿﻠﺴﻮﻥ پرسید که ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ فوتبال ایران می داند و دروازه بان برزیلی پرسپولیس نیز در پاسخ گفت: «ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼﻝ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﻨﮕﺮ ﻭ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ میدﺍﻧﻢ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ میﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ. »

مجری برنامه نیز که از هواداران پر و پا قرص پرسپولیس است خطاب به نیلسون گفت: «قطﻌﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ می شود ﺑﺎ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ مقایسه کرد. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات