قهرمان سابق کشتی جهان با اعتراض به آیین نامه کمیته ملی المپیک گفت: اعضای امضاکننده معترض هستند و ما منتظر عکس العمل وزارت ورزش هستیم.

به گزارش افکارنیوز ، امیر رضاخادم با اشاره به اتفاقات روی داده در کمیته ملی المپیک گفت: نسبت به اتفاقات کمیته معترض هستیم و فکر می کنیم یک اتفاق ناخوشایند و ناعادلانه درحال رخ دادن است و برای اولین به این مشکل که البته مسبب آن هم دولت نیست، برمی خوریم.

وی افزود: در کمیته افرادی هستند که دوره فعالیت آنها گذشته و یکسال است که انتخابات انجام نشده است. ماندگاری آنها با رای مجمع نبوده و درحال ساماندهی یک حوزه مستقل هستند و با بحث تعلیق فضایی را ایجاد کرده اند که موضوع از حیطه مدیریت کلان خارج شود که این اتفاق خوب نیست.

این قهرمان سابق کشتی ادامه داد: آقایان که سالها سکان ورزش کشور را در دست داشته اند به صورت اصولی و غیر اصولی در بخش های مختلف ورود و در آنها اعمال نفوذ کرده اند و تا حد تعلیق ورزش پیش رفته اند.

خادم گفت: نسبت به این موضوع معترض هستیم و منتظر یک عکس العمل از وزارت ورزش به عنوان یک عضو از مجمع نه به عنوان یک جایگاه بالادستی و دولتی هستیم. می خواهیم آیین نامه به این شکل تصویب نشود. اعضای امضا کننده معترض هستند، اگر غیر از این است پس چرا از آیین نامه دفاع نمی کنند؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات