۱۰۰ میلیون پیش و ماهانه ۴ میلیون

ستاره باشگاه تهرانی در یک برج شیک و گران قیمت در شمال شهر اقامت دارد که کرایه آن ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش با ماهی چهار میلیون تومان اجاره است!

به گزارش افکارنیوز ، خدا نگذرد از سر تقصیرات کسانی که با دادن پول بی رویه به بازیکنان فوتبال، آنها را پرتوقع و زیاده خواه بار آوردند و هر چه فوتبال ما می کشد از دست همان ریخت و پاش ها می کشد.

یک منبع نزدیک به باشگاهی لیگ برتری به ما خبر داد ستاره این باشگاه تهرانی در یک برج شیک و گران قیمت در شمال شهر اقامت دارد.

واحدی که این فوتبالیست اجاره کرده یا بهتر بگوییم باشگاه برای وی گرفته، ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش با ماهی چهار میلیون تومان اجاره است!

البته کرایه سرسام آور منزل این ستاره لیگ برتری یکی، دو ماهی است که عقب افتاده و باعث عصبانیت وی شده است و… با این حال شنیدن این قبیل اخبار، آن هم در روزهایی که اغلب مردم در فشار اقتصادی هستند، در نوع خود تاسف برانگیز است.

بازیکنی که تا دیروز در شهرستان و خانه ای کوچک در محله ای فقیرنشین زندگی می کرد، حالا به باشگاه خود فشار می آورد تا در یک برج گران قیمت زندگی کند و… بگذریم که باید گذشت!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات