عادل فردوسی پور:

کمیته های فدراسیون کاری جز نشستن پای برنامه ۹۰ و تصمیم گیری براساس ساخته های فردوسی پور ندارند. حتی توان فرهنگ سازی هم ندارند. تنها وظیفه شان را خودنمایی با محرومیت می بینند.

به گزارش افکارنیوز ، اینجا فدراسیون فوتبال کاره ای نیست. قاضیانش نیازی به بازپرس و مامور و ناظر ندارند. فدراسیون برای خودش یک صرفه جویی تمام عیار درست کرده. بازی های لیگ نه نیازی به ناظر داوری دارد، نه ناظر برگزاری. تیم های ملی در تمامی رده ها دیگر نه سرپرست می خواهند و نه پزشک و مربی!

هفته ای یک شب، دوشنبه ها تمام مدیران و روسا و تصمیم گیرنده ها تلویزیون را روشن می کنند و می نشینند به تماشای اجرای فردوسی پور. هر آنچه روی پرده ۹۰ برود، فدراسیونی ها را دست به قلم می کند.

فدراسیون نه برای دومین بار که در حقیقت برای صدمین بار اما در دومین مرتبه پیاپی، نه براساس دیده های ناظرانش یا نوشته های کاتبانش که روی تصمیم سازی عادل فردوسی پور حکم به محرومیت داد.

هفته قبل پیام صادقیان را بابت مشت هایش در جریان بازی ها محروم کرد و این هفته حکم محرومیت او و مسلمان را نوشت. این فدراسیون و این کمیته انضباطی مگر نیازی هم به ناظر و کاتب در لیگ و تیم های ملی اش دارد؟ همه کاره ۹۰ است.

شفاف سازی عادل فردوسی پور و تلاش او برای پیشی گرفتن در کار رسانه را می توان ستود. آنچه او نمایش می دهد، همان خواست عامه ای است که وقتی روبوسی فتح الله زاده و رویانیان را می بیند، دست به کنترل می شود و شبکه را عوض می کند اما وقتی دو مدیر روبروی هم قرار می گیرند، صدای گیرنده اش را بالاتر می برد ولو به قیمت اعتراض یا نفرین همسایه ها!

فردوسی پور مهندس وار دکترین برنامه اش را براساس خواست های عمومی می چیند اما امروز مخاطب او (ناخودآگاه) نه عامه که در حقیقت یک گروه از خواص شده اند. مجموعه ای از مدیرانی که در فدراسیون فوتبال، هیچ چشم و گوشی جز فردوسی پور ندارند!

از تبانی ها گرفته تا داوری ها و رفتارهای بازیکنان در زمین و قلیان کشیدن در بیرون از زمین! عادل نمایش می دهد و خودش را مبدل به بازپرس اصلی فوتبال ایران می کند. رسانه را در چنگش گرفته و فکر ها را آنطور که می خواهد به سوی خودش می کشد. جالب اینجا است فدراسیون هم غرق در او شده.

تاسف بار است که فدراسیون فوتبال تا روزی که صحنه های مشت صادقیان به نمایش درنیامده، هیچ اطلاعی از رفتار بازیکن پرسپولیس ندارد. فردوسی پور با جمعی کمتر از بیست نفر در تمام بخش های تولید برنامه اش، تمام صحنه های پیام را می بیند اما فدراسیون با آن تعداد کمیته، با آن همه ناظر، آن همه حقوق بگیر در کمیته تخلفات حرفه ای و… هیچ چیزی نه دیده و نه شنیده! خنده دار نیست؟ نه! تاسف بار است!

تاسف بار است که فدراسیون فوتبال تیمی دارد در کیش. تیمی با مربی و سرپرست و پزشک و ماساژور و… بعد در ۹۰ می شنود که بازیکنش قلیان کشیده. چند روز بعد کمیته تخلفات حرفه ای حکم می دهد که دو بازیکن محروم. خنده دار که نه… عین گاز اشک آور است. فدراسیونی ها کلاهشان را بالا بیندازند. بالاتر…

آرام آرام به جایی می رسیم که ۹۰ مبدل می شود به فدراسیون فوتبال و فدراسیون تبدیل می شود به یکی از کمیته های ریز و زیر پا افتاده! عادل برنامه می سازد و لیگ آغاز می شود. عادل برنامه می سازد و لیگ تعطیل می شود. عادل برای بازیکنی آیتم می سازد و محرومش می کنند، برای یک مربی آیتمی دیگر تدوین می کند و تشویقش می کنند.

در زندگی سراسر سالم و بی آلایش و پاک فردوسی پور در سیما شکی نیست. اینکه تا امروز هیچ دلال و واسطه ای نتواسته راهی به برنامه فردوسی پور باز کند خود نشانه ای مطلق دارد از پاک زیستن او است اما به همان اندازه در توانایی فردوسی پور در اینکه جریان سازی دلخواهش (می گوییم دلخواه، نه منفعتش) را به مردم القا کند شکی نیست.

او در تمامی نظرسنجی ها، به گونه ای جریان برنامه را پیش می برد و به شکلی موضوعات و میهمانان و دیالوگ ها را کنار هم می چیند که در نهایت حتی آرای پیامکی مردم را هم با افکار و باورهای خودش همراه کند. حتی در شبی که نظر عموم در مورد حذف شدن جام حذفی مثبت است، چنان مهندسی اجرا می کند که ناگهان آرا می چرخد.

حالا همین عادل فردوسی پور در دو هفته متوالی، دو محرومیت پیاپی را برای پیام صادقیان می خرد. چرا؟ چون کمیته تخلفات فدراسیون فوتبال و آن کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال، راهی و کاری جز نشستن پای برنامه ۹۰ و تصمیم گیری براساس ساخته های فردوسی پور ندارند. حتی توان فرهنگ سازی هم ندارند. تنها وظیفه شان را خودنمایی با محرومیت می بینند.

اینها اگر چندی قبل و در عمر بازیگری مجتبی محرمی قدرتی داشتند، بهترین دفاع چپ تاریخ ایران را در میدان شهر دار می زدند چون کاری جز حذف کردن، محروم کردن، توبیخ کردن (و اگر از دست شان هم برآید همان دار زدن) نمی دانند. از اینها چه انتظاری جز این می توان داشت؟

فدراسیون فوتبال چرا پول مفت می دهد؟ این همه ناظر داوری و ناظر بازی و سرپرست را در لیگ و همراه تیم های ملی اش به سفر می فرستد که آخرش چه شود؟ جمع کنند این بساط ناظرانی که نوشته ها و گزارش های شان هیچ جایی در فدراسیون ندارد!

این هفته چه خوابی برای صادقیان یا هر کدام از بازیکنان پرسپولیس دیده اند؟ فدراسیون را نمی گوییم… ۹۰ تصمیم می گیرد، فدراسیون فقط اجرا می کند!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات