باشگاها راه آهن تصویری را منتشر کرده است که طی آن علی دایی به عکاس باشگاه دستور داده از صندوقی که از محل جمع آوری پاداش ها تشکیل شده بود، مبالغی را پرداخت کند. این سند در حالی منتشر شده است که سرمربی فعلی سرخپوشان پس از اعلام رای پرونده محسن قهرمانی و عوامل درگیر در آن مصاحبه ای علیه مدیرعامل باشگاه راه آهن انجام داد و علیه وی موضع گیری کرد.

به گزارش افکارنیوز ، پیرو مسائل مطروحه اخیر از سوی آقای علی دایی در مورخه ۲۳/۱۰/۹۲ در جمع خبرنگاران، جهت روشن شدن اذهان عمومی و اطلاع علاقمندان و رسانه های محترم از ترتیبات و اقدامات مالی که نامبرده بصورت خودسرانه و بدون اجازه باشگاه تحت عنوان صندوق تیم در زمان تصدی خود به عنوان سرمربی تیم ترتیب داده بود، تصویر پیوست متضمن دستور مستقیم آقای علی دایی به عکاس باشگاه (که در آن زمان حسب نظر وی مسئول اداره وجوه جمع آوری شده از محل پاداش بازیکنان و کادر فنی بوسیله علی دایی بوده است) منتشر می شود.باشگاه راه آهن در پایان این مطلب عنوان کرده؛ شایان ذکر است آقای مسعود اکبری مکرراً در مراجع ذیربط و رسانه ها و از جمله مصاحبه با برنامه ۹۰ تصریح کرده که حسب دستور برخی از اطرافیان آقای علی دایی ۲ میلیون تومان موصوف در حکم اخیر کمیته انضباطی را از محل همین پاداش پرداخت کرده است.

تصویر این سند در اختیار کمیته اخلاق و کمیته انضباطی نیز قرار گرفته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات