جهت عرض تبریک صورت گرفت؛

محمد مایلی کهن و امیر قلعه نویی سرپرستی باشگاه پرسپولیس را به پروین تبریک گفتند.

  محمد مایلی کهن و امیر قلعه نویی در تماس های تلفنی جداگانه با علی پروین انتخاب او را به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس تبریک گفتند و برایش در این سمت آرزوی موفقیت کردند.

علی پروین صبح روز گذشته در نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس پس از موافقت با استعفای رویانیان به طور موقت به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد. قرار است هفته آینده مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس معرفی شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات