خانواده مرحوم بیت الله عباسپور از نقش ورزشکا آمریکایی در مرگ بیت الله عباسپور سخن گفتند.

مازیار ناظمی در صحفه اینستاگرام خود نوشت:دنیس جیمز بدنکار امریکایی از کمک هایش برای بیت الله عباسپور می گوید ولی جالبه روزی که به همراه حسین فریدون برای عیادت بیت الله به بیمارستان رفتیم خانواده عباسپور می گفتند تمام این گرفتاریها از مکمل های امریکایی اقای جیمز که برایش می فرستاد شروع شد.

 

دولت تمام هزینه های بیت الله را بر عهده گرفت مبلغی هم با همت قهرمانان و فدراسیون برای خانواده او جمع شد روحش شاد.

 

بیت الله عباسپور

منبع: افکار نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات