رییس بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد:

لرستان خبر: رییس بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد گفت:بیمارستان کوثر بروجرد رتبه سوم را در بین 68مرکز درمانی تامین اجتماعی دارد. در برخی از شاخص ها مرکز درمانی تامین اجتماعی کوثر بروجرد رتبه یک و دو را در کشور دارد.

ˈ لرستان خبر، سید مهدی مهدیانیˈ در دیدار امام جمعه بروجرد با کارکنان تامین اجتماعی گفت در یک سال اخیر 112 هزار بیمه شده تامین اجتماعی ازخدمات پاراکلنیکی این مرکز درمانی بهره مند شده اند.
 

وی تصریح کرد: در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی یک میلیارد و 300 میلیون تومان بابت درمان مراجعه کنندگان به این بیمارستان هزینه کرده است.
 

وی همچنین افزود: در این مدت 820 مورد ویزیت و 16هزار مورد بستری صورت گرفته که هزینه انجام شده از سوی تامین اجتماعی در مجموع شش میلیاردو 500 میلیون بوده است.
 

وی انجام یک هزارو 129مورد زایمان طبیعی و 723مورد زایمان سزارین و 16هزار مورد نسخه و 19هزار مورد انجام آزمایش را از خدمات ارایه شده در این مرکزدرمانی برشمرد و گفت: در این مدت 880هزار رادیولوژی دراین مرکز انجام شده است.
 

دکتر مهدیان انجام 450مورد سونوگرافی را از دیگر اقدامات انجام شده دراین بیمارستان در یک سال اخیر عنوان کرد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات