النبار

  • ادامه پیشروی نیروهای عراقی در جبهه الانبار؛

    منابع عراقی از موفقیت نیروهای ارتش در آزادسازی کامل منطقه‌ای در غرب الرمادی از اشغال تروریست‌های داعشی و تنگ شدن حلقه محاصره تکفیری‌ها در مناطق دیگر خبر دادند.