انحراف

  • موشن گرافیک

    نگذارد شخصیّت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیّت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد.

  • رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا از انسداد باند جنوبی و انحراف باند شمالی آزاد راه تهران- کرج به مدت دو ماه خبر داد.

  • فوق تخصص روماتولوژی گفت: اختلال هالوس والگوس انحراف انگشت اول به سمت سایر انگشتان است که در این صورت قسمت خارجی پا برجسته می شود و کفش پاشنه بلند یا پنجه باریک یا تنگ، بر شدت انحراف و التهاب انگشت پا می افزاید.

  • مدیرکل راه آهن شمال گفت: انحراف قطار تهران – شمال صدمات جانی و مالی نداشت.