بازار لرستان

  • لرستان خبر گزارش می دهد؛

    حجم زیادی از اجناس بی‌کیفیت و خارجی در نبود نظارت لازم وارد بازارهای استان لرستان شده و اجناس ایرانی را تحت الشعاع قرار داده است.

  • فرهنگ مصرف گرایی و آثار آن بر زندگی؛

    غالب مردم با نگاه کردن به گروه مرجعی که اختیار کرده اند، دچار دگرگونی ارزشی شده و به جای شعار "بزرگترین گنج، قناعت است" شعاری دیگر را سرمشق خود قرار می دهند: "من می خرم، پس هستم"