بیسوادی

  • معاون سواد آموزی لرستان خبرداد

    لرستان خبر: معاون سواد آموزی لرستان گفت : در حال حاضر بیش از یک هزار نفر بیسواد 10 تا 20 ساله با همکاری بهزیستی و کمیته امداد در لرستان شناسایی شده است . این افراد سه گروه بدسرپرست، بی سرپرست و کودکان کار هستند.

  • رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام اینکه ۳۰۰ هزار بیسواد در استان تهران وجود دارد گفت: شناسایی و دستیابی به آدرس و یا محل کار افراد بیسواد در استان تهران با وجود جمعیت زیاد این استان بسیار سخت است به همین دلیل باید آدرس دقیق این افراد و الزامات سوادآموزی آنها تهیه شود.

  • معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به تولید ۶ نوع کتاب خاص ویژه گروه های مختلف بی سوادان از جمله زنان، زندانیان و کارگران هستیم، گفت: استفاده از ظرفیت مدارس برای سوادآموزی جزو برنامه های سال ۹۳ است.

  • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برخی از افراد بیسواد کودکان بازمانده از تحصیل هستند که به دلیل اوضاع نامناسب خانوادگی و اقتصادی مجبور به ترک تحصیل و کارکردن هستند که باید با حمایت های لازم زمینه تحصیل را برای آنها فراهم کرد.