تصفیه

  • مدیرکل آبفای شهری لرستان خبر داد

    لرستان خبر: مدیرکل آبفای لرستان با اعلام خبر مشخص شدن پیمانکار اجرای تصفیه‌خانه شهر دورود، یادآور شد: عملیات اجرایی ظرف 45 روز آینده آغاز و طبق تعهدات پیمانکار، پروژه در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسد.

  • وزیر نیرو با الزامی دانستن تفکیک انشعابات جدید آب در واحدهای مسکونی، گفت: خرید تضمینی پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی، صنعت و نیروگاه ها آغاز شده است

  • " لایت فاگ" شرکتی است که برای از بین بردن آلودگی هوا در شهرهای صنعتی راهکاری ساده را پیدا کرده است. این شرکت با تولید دوچرخه تصفیه گر قصد انجام این کار را دارد.

  • رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: آنچه که به عنوان «دستگاه های تصفیه هوا» و همچنین دستگاه تصفیه هوای خانگی تبلیغ می شود به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیستند.

  • مجری طرح انتقال آب از سد تنظیمی امیرکبیر کرج به تهران گفت: از ارتفاع ۱۵۴۲ متری و با حفر ۳۰ کیلومتر تونل، آب شرب ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تهرانی از سد کرج به تهران منتقل خواهد شد.

  • مدیر کل حفاظت استان تهران گفت: شهرداری تهران تا دیر نشده باید نسبت به احداث تصفیه خانه در کوتاه ترین زمان اقدام کنند.