تعدادشان

  • مدیر کمیته امداد خرم آباد:

    لرستان خبر: مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره) خرم آباد گفت: در حال حاضر 2 هزار و 37 یتیم این شهرستان، تحت حمایت و سرپرستی 5 هزار و 517 حامی قرار دارند که حامیان علاوه بر کمک مادی، در رفع امورات و مشکلات تحصیلی، درمانی و غیره ایتام همکاری دارند.