تلسکوپ فضایی

  • آخرین فضانورد ناسا که در عرصه تهیه نقشه آسمانی کار می کند به تازگی یک سیارک با فاصله ۴۳ میلیون کیلومتری از زمین کشف کرده که یک خطر احتمالی برای زمین محسوب می شود.

  • دانشمندان ناسا اعلام کردند که تلسکوپ فضایی ناسا روی اروپا، نخستین نشانه ها از وجود بخار آب را بر روی قمر مشتری مشاهده کرده که می تواند به علت وجود یک اقیانوس زیر پوشش یخی ایجاد شده باشد.

  • ناسا تصویر جدیدی از نزدیکترین همسایه خورشید منتشر کرده که با وجود نزدیکی بسیار زیاد آن، با چشم انسان قابل مشاهده نیست.

  • اخترشناسان، سیاره ای با چگالی مشابه زمین در خارج از منظومه شمسی کشف کردند.

  • نرم افزار Microsoft WorldWide Telescope که شرکت مایکروسافت آن را عرضه کرده یکی از جالب ترین برنامه ها برای آشنایی کاربران با ستاره ها و فضای ماورای زمین است، این نرم افزار سیستم شما را به یک تلسکوپ فضایی و از نوع مجازی تبدیل می کند.

  • یک سیستم هشدار زودهنگام ۸۰۰ میلیون پوندی برای شناسایی سیارک های در مسیر برخورد احتمالی با زمین قرار است ماه آینده توسط سازمان فضایی اروپا به فضا ارسال شود.