جان مک کین

  • در مقابل سناتورهای تندرو آمریکا که این روزها بر طبل تحریم می کوبند تا توافقنامه ژنو را از ریل خارج کنند، جمعی دیگر از سناتورهای آمریکایی هستند که در جبهه مخالف صف آرایی کرده اند.

  • بازتاب سخنان وزیر خارجه ایران درباره سرنوشت مذاکرات پس از لیست سیاه جدید آمریکا، موضع ایران درباره مأمور سابق اف بی آی که گفته می شود در ایران مفقود شده و اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در این زمینه، اظهارات جان مک کین درباره تحریم های جدید علیه ایران و برنامه سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران و دیدار با مقامات ایرانی، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

  • اغلب اعضای کنگره آمریکا به شدت حامی اسرائیل هستند و قصد ندارند با کاهش تحریم ها فرصتی به ایران بدهند. بنابراین در عمل چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.