جنجال خانواده مهدی هاشمی

  • خانواده مهدی هاشمی از زمان ابلاغ و اجرای حکم مهدی هاشمی با کمک فضای مجازی و رسانه های مدعی اصلاح طلبی شو رسانه ای بر علیه دستگاه قضا به راه انداخته ان