جودوکاران

  • ردپای رئیس فدراسیون در ماجرای پناهندگی جودوکاران به لبنان

    رئیس فدراسیون جودوی لبنان نیز با ارسال نامه ای به کمیته ملی المپیک این ادعا را تائید کرده است. اما رئیس فدراسیون جودوی لبنان مدعی شده که در حاشیه مسابقات داخل سالن در کره جنوبی و مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند که طی یکی دوماه اخیر برگزار شده با محمدعلی رستگار رایزنی کرده و موافقت او را برای رفتن جودوکاران به لبنان گرفته است!