درسی

  • 20 شهریور /

    لرستان خبر: مدیر کل اموزش و پرورش لرستان از توزیع همزمان با سراسر کشور کتب درسی از 20 شهریور ماه جاری در این استان خبر داد .

  • رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به تولید محتوای کتب درسی توسط استان ها گفت: بخشی از تولید محتوای کتاب ها توسط معلمان انجام می شود و بخش دیگری توسط استان ها که به عنوان سیاست چندتالیفی شناخته می شود.

  • وزیر آموزش و پرورش، وجود حتی یک غلط در کتابهای درسی را زیاد خواند و گفت: باید تلاش کنیم که خروجی سازمان پژوهش و آموزش وپرورش قابل دفاع باشد.

  • معاون پژوهشی وزیر آموزش وپرورش از در دستور کار قرار گرفتن کار تالیف کتاب های درسی دو پایه چهارم ابتدایی و هشتم متوسطه در سال آینده خبر داد.

  • مدیر گروه زبان های خارجی دفتر تالیف کتاب های درسی گفت: زبان های مورد تصویب شورای عالی آموزش و پرورش مانند آلمانی و فرانسه می تواند در مدارس مورد یادگیری قرار بگیرد همچنین برای پایه هفتم مکالمه گروهی را در نظر گرفته ایم.

  • دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب جدول مواد درسی ساعات درس هفتگی دانش آموزان پایه" اول متوسطه اول" (اول راهنمایی) خبر داد.