سرافراز

  • این نوشته و آنچه در ادامه می‌آید یک دغدغه و نگرانی ویژه برادران و همکاران شما در روزنامه «وطن امروز» نسبت به یکی از برنامه‌های سازمان تحت مدیریت جنابعالی است.

  • با حکم مقام معظم رهبری ریاست جدید سازمان صدا و سیما منصوب شد

    ریاست جدید رسانه ملی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه بیروت، سابقه راه‌اندازی و مدیریت اغلب شبکه‌های برون مرزی سازمان از جمله Press TV , العالم را در کارنامه دارد.