شهرداری پلدختر

  • شکایت به دلیل انتقاد از آمارهای نجومی

    شهرداری پلدختر به دلیل آنچه که آن را توهین و نشر اکاذیب می نامد از نشریه بالاگریوه که در حال حاضر تنها نشریه فعال شهرستان پلدختر محسوب می شود شکایت نموده است. مسئله ای که باعث نگرانی افکار عمومی و اصحاب رسانه استان است نگرانی از باب شدن این رویه در میان سایر مدیران و فشار بر اصحاب رسانه و بستن راه بر هرگونه نقدی باشد.