صادق محصولی

  • عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه شاهد برخی گشایش ها در متن توافقنامه ژنو هستیم، گفت: انتظار مردم درباره تعهدات طرف مقابل بیش از این است و خواهان برداشتن تمامی تحریم ها و خارج شدن پرونده هسته ای از شورای امنیت هستند.

  • نگاهی به سابقه تحصیلی همراهان روحانی

    به هر حال، با کامل شدن کابینه حسن روحانی بررسی سوابق دانشگاهی آنان نشان می دهد که دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و صنعتی شریف بیشترین نماینده را در دولت یازدهم دارند و جالب اینکه ظاهرا دانشگاه علم و صنعت هیچ سهمی در این دولت ندارد.

  • عضو ارشد جبهه پایداری با اشاره به مذاکرات ایران و ۵+۱ گفت: نباید تحت تاثیر فشار غرب، تولید صنعتی هسته ای ما تبدیل به تولیدی صرفا سمبلیک شود که فقط اسم غنی سازی روی آن باشد.

  • جزییاتی دیگر از هدیه میلیاردی به دانشگاه ایرانیان

    اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور که قبل از این انتقادات تندی به عملکرد دولت احمدی نژاد در روزهای پایانی فعالیتش داشت، امروز گفت: این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است.