غائبین

  • اسامی غایبین جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام شد که بر اساس آن، نمایندگان مردم اراک و خرم آبادر در آغاز جلسه حضور نداشتند.